Verhaal – vertaalt – verandering

In Utrecht vond een book-event plaats van Managementboek over het inzetten van verhalen bij veranderingen binnen organisaties. Tijdens de bijeenkomst deelden organisatieadviseur Joop Swierenga, verhalenmaakster Johanna Kroon en communicatiegoeroe Huib Koeleman hun ervaringen.

Gedoe

Joop nam ons mee in zijn wereld waar veranderingen meestal leiden tot gedoe. Hij schetste ons de organisatie uit de oertijd (de hark) en die van de toekomst. In deze organisatie zijn taken verdeeld (opgeknipt) en is het aan de professionals om ook op tijd samen te werken (te plakken). De kunst is om de harde kant van de organisatie (resultaten, regels, taken en procedures) goed te combineren met de zachte kant (ongeschreven regels, interactie, energie en relaties). Is er onrust aan de harde kant, dan is het eigenlijk zaak te kijken naar gedoe aan de zachte kant. Want dan zit daar vaak het euvel.

Kwaliteit van de arbeid

Hoe communiceer je over organisatieveranderingen? Johanna gaf aan dat elke verandering gericht is op ‘meer waarde toevoegen’. En dan willen medewerkers weten wat dat voor hen gaat betekenen. Volgens Johanna het grote geheim van verandercommunicatie: de kwaliteit van de arbeid. Ze gaf een paar tips: Vertel mensen wat ze kunnen verwachten. Ga in de op de rollen en bijbehorende taken van de diverse medewerkers. Leg uit wat er niet moet veranderen. En: toon mensen waardering. Ze zijn belangrijk en nodig. Speciale aandacht moet uitgaan naar de vorm van het verhaal.

Social media als hulp

Huib inspireerde met zijn uitleg en voorbeelden over social media. Hij toonde in hoog tempo mogelijkheden, verschijningsvormen, impact en kracht van social media. En liet zien dat er een nieuwe rol is weggelegd voor de communicatiemedewerker: het leggen van verbindingen via social media en het analyseren en doorgronden van informatie die beschikbaar komt dankzij social media.

Gemist: strategie

Natuurlijk kun je in een paar uurtjes niet alles ‘aanraken’. Maar wat ik essentieel vind bij het inzetten van verhalen bij veranderingen, is dat het eenmalig vertellen van het verhaal onvoldoende is. Er is een strategie nodig om de essentie van het verhaal te herhalen, te verdiepen en te verpersoonlijken. Zodat de medewerker begrijpt wat de verandering voor hem gaat betekenen, gaat bedenken hoe hij er mee om wil en kan gaan en een bewuste keuze maakt om ervoor te gaan. Daarbij verandert er veel tijdens het veranderproces. En ook dat moet in het grote verhaal worden meegenomen. Het is belangrijk om daar tijdens de voorbereidingen ruimte voor te reserveren: zowel in de tijd, als voor de inzet van mensen en middelen.

Advertisements

About Jos
Winston Churchill once said: Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm. - That's me building an online business.

Comments are closed.

%d bloggers like this: